Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|12A01 24.65 A01

Nữ - phía Nam - A01

Mã ngành
7860218|12A01
Điểm chuẩn
24.65
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nữ - phía Nam - A01