Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|12A01 25.6 A01

Mã ngành
7860218|12A01
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
A01