Chủ nhật, 4/12/2022
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|12A01 12 A01

Mã ngành
7860218|12A01
Điểm chuẩn
12
Tổ hợp môn
A01