Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|12A00 25.6 A00

Mã ngành
7860218|12A00
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
A00