Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|12A00 24.65 A00

Nữ - phía Nam - A00

Mã ngành
7860218|12A00
Điểm chuẩn
24.65
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Nữ - phía Nam - A00