Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|22A01 21.7 A01

Mã ngành
7860218|22A01
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A01