Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|22A01 21.85 A01

Nam - phía Nam - A01; Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 7.8

Mã ngành
7860218|22A01
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Nam - A01; Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 7.8