Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|22A01 25.4 A01

Mã ngành
7860218|22A01
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A01