Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Vinh

Khuyến nông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620102 14 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620102
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01