Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Khuyến nông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620102 15 A07, B04, C00, C04

Mã ngành
7620102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A07, B04, C00, C04