Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Khuyến nông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620102 15 A00, B00, C00, C04

Mã ngành
7620102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, C04