Thứ hai, 27/6/2022
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|22A01 18.7 A01

Nam - phía Nam - A01

Mã ngành
7860206|22A01
Điểm chuẩn
18.7
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Nam - A01