Thứ ba, 23/4/2024
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|22A00 21.45 A00

Mã ngành
7860206|22A00
Điểm chuẩn
21.45
Tổ hợp môn
A00