Thứ năm, 23/3/2023
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|22A00 22.7 A00

Mã ngành
7860206|22A00
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
A00