Chủ nhật, 3/7/2022
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|22A00 18.7 A00

Nam - phía Nam - A00

Mã ngành
7860206|22A00
Điểm chuẩn
18.7
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Nam - phía Nam - A00