Thứ bảy, 1/4/2023
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|22A01 20.15 A01

Mã ngành
7860207|22A01
Điểm chuẩn
20.15
Tổ hợp môn
A01