Thứ bảy, 13/7/2024
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|22A00 22.45 A00

Mã ngành
7860207|22A00
Điểm chuẩn
22.45
Tổ hợp môn
A00