Thứ năm, 30/6/2022
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|22A00 23.6 A00

Mã ngành
7860207|22A00
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00