Thứ sáu, 2/6/2023
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên Lạc

Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860221|22A01 23.2 A01

Mã ngành
7860221|22A01
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A01