Thứ bảy, 25/9/2021
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên Lạc

Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860221|22A00 24.2 A00

Mã ngành
7860221|22A00
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00