Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A01 24.1 A01

Mã ngành
7860202|22A01
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A01