Thứ ba, 21/9/2021
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A01 21 A01

Nam - phía Nam - A01. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 7

Mã ngành
7860202|22A01
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Nam - A01. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 7