Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A01 23.75 A01

Mã ngành
7860202|22A01
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A01