Thứ hai, 20/3/2023
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A00 23.75 A00

Mã ngành
7860202|22A00
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00