Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A00 24.1 A00

Mã ngành
7860202|22A00
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A00