Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|22A00 21 A00

Nam - phía Nam - A00. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 7

Mã ngành
7860202|22A00
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Nam - phía Nam - A00. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 7