Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|21A01 21 A01

Mã ngành
7860218|21A01
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01