Chủ nhật, 26/3/2023
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|21A01 26.1 A01

Mã ngành
7860218|21A01
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01