Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|21A01 24.68 A01

Mã ngành
7860218|21A01
Điểm chuẩn
24.68
Tổ hợp môn
A01