Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 C15, D07

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C15, D07