Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 15.5 A00, A16, B00, D01

Xét học bạ lấy 18 điểm

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01
Ghi chú
Xét học bạ lấy 18 điểm