Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 15.5 A00, A01, B00, D01

Điểm xét tuyển học bạ: 6

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
Điểm xét tuyển học bạ: 6