Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 15 A01, A14, B00, B03

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, A14, B00, B03