Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 15 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08