Chủ nhật, 26/6/2022
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|21A00 23.25 A00

Nam - phía Bắc - A00; Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 8,60; Tiêu chí phụ 2: Môn Vật lý: ≥ 7,25

Mã ngành
7860218|21A00
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A00; Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 8,60; Tiêu chí phụ 2: Môn Vật lý: ≥ 7,25