Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|21A00 26.1 A00

Mã ngành
7860218|21A00
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00