Chủ nhật, 26/9/2021
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|21A01 20.85 A01

Nam - phía Bắc - A01

Mã ngành
7860206|21A01
Điểm chuẩn
20.85
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A01