Thứ năm, 25/7/2024
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|21A01 22.8 A01

Mã ngành
7860206|21A01
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A01