Thứ bảy, 10/6/2023
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|21A01 19 A01

Mã ngành
7860206|21A01
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01