Thứ năm, 16/9/2021
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|21A01 24.15 A01

Mã ngành
7860207|21A01
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
A01