Thứ ba, 12/12/2023
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|21A01 18.05 A01

Mã ngành
7860207|21A01
Điểm chuẩn
18.05
Tổ hợp môn
A01