Thứ sáu, 1/7/2022
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên Lạc

Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860221|21A01 19.4 A01

Nam - phía Bắc - A01; Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 7,40

Mã ngành
7860221|21A01
Điểm chuẩn
19.4
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A01; Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 7,40