Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|21A01 21.7 A01

Nam - phía Bắc - A01. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 8.2

Mã ngành
7860202|21A01
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A01. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 8.2