Thứ bảy, 22/1/2022
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|21A01 25.2 A01

Mã ngành
7860202|21A01
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A01