Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Lâm nghiệp đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620202 18 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01