Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Lâm nghiệp đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620202 15 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01