Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hồng Đức

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 15 A00, B00, B03

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B03