Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 15.5 A00, A01, B00, D01

Xét học bạ 18 điểm

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm