Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01