Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 15 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08