Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 16.25 A00, B00

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, B00