Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Quản lý thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620305 16 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620305
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08