Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Trà Vinh

Sư phạm tiếng Khmer

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140226 18.5 C00, D14, D15, D20

Mã ngành
7140226
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D20