Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Trà Vinh

Sư phạm tiếng Khmer

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140226 20 C00, C20, D14, D15

Mã ngành
7140226
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C20, D14, D15