Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Trà Vinh

Sư phạm tiếng Khmer

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140226 21.5 C00, C20, D14, D15

Mã ngành
7140226
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
C00, C20, D14, D15