Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Hạ Long

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 14 A00, A01, B00, D10

Điểm chuẩn học bạ lấy 15.5 điểm

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 15.5 điểm