Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Trà Vinh

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 15 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90