Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Trà Vinh

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 15 A00

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00