Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Vinh

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 18 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01