Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 17 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08