Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Tây Nguyên

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A00

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00