Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tây Nguyên

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A02, B00, B08, D13

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D13