Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A00, A01, B00, C15, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C15, D01