Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 C15, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C15, D07