Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Hùng Vương

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 17 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08