Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 17 A00, A16, B00, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D08