Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 17 A00, A16, B00, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D08