Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 B00

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00