Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A01, B00, C04, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, B00, C04, D01