Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Trà Vinh

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90