Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Trà Vinh

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90