Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 13 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01