Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01