Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Hà Tĩnh

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 16 A00

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00