Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Hà Tĩnh

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 14 A00, B00, B03, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, D07