Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Hà Tĩnh

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A00, A09, B00, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A09, B00, D07