Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 20.5 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08