Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 18 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08