Thứ sáu, 19/7/2024
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01