Thứ sáu, 24/3/2023
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 14.5 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01