Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tân Trào

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00, A01, B00

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00