Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Tây Nguyên

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00