Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 A02

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02