Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Bạc Liêu

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00