Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bạc Liêu

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 18 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90