Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 C15, D07

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C15, D07