Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Trà Vinh

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 A00, B00, D08, D90

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00, D08, D90