Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Trà Vinh

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90